Biebrza

Share

Miejscowość Dobarz, z Puszczykówki odległość ok. 55 km.

biebrza 01Biebrzański Park Narodowy został utworzony 09.09.1993 r. i jest największym parkiem narodowym w Polsce. Chroni on rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego, toteż w roku 1995 została wpisana na listę siedlisk konwencji RAMSARowskiej tj. obszarów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowiska życia ptactwa wodno-błotnego.

Rozległość obszaru, jego pierwotność i odmienność sprawiają, że w dolinie Biebrzy zachowała się specyficzna fauna w dużym stopniu związana z naturalnymi ekosystemami bagiennymi i wodnymi. Stwierdzono tu obecność:

  • 48 gatunków ssaków: m.in.: nornik północny, wilk, wydra, łoś i bóbr, 10 gatunków nietoperzy - w Twierdzy Osowiec obserwowano największe w Polsce północno-wschodniej skupiska kolonii zimujących nietoperzy
  • 271 gatunków ptaków: m.in.: dubelt, kropiatki, orlik grubodzioby, rybitwa białoskrzydła, derkacz, siewkowiec, kaczka, gęś, żuraw,
  • 36 gatunków ryb,
  • 5 gatunków gadów oraz 12 gatunków płazów,
  • 700 gat. motyli, w tym 94 gatunki motyli dziennych,
  • 448 gatunków pająków, wśród nich znaczący udział (71) mają gatunki rzadkie znane z nie więcej niż 3-5 stanowisk w kraju, a 10 gatunków pająków znanych jest tylko stąd,
  • do tej pory poznano ponad 500 gatunków chrząszczy, 42 gat. chruścików i 19 gat. pijawek.

biebrza 001biebrza 002biebrza 003biebrza 004biebrza 005biebrza 006

Carski Trakt - to droga powiatowa idąca niemal przez środek Biebrzańskiego Parku Narodowego na długości około 35 km.

Powstała pod koniec XIX wieku. Wartość swoją zawdzięcza wspaniałym biebrzańskim krajobrazom oraz możliwości podziwiania przyrody. Droga przebiega przez cenne obszary Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Natura 2000. Najciekawszy przyrodniczo i krajobrazowo odcinek drogi prowadzi od wsi Strękowa Góra do miejscowości Osowiec-Twierdza.

Droga miała służyć carskim wojskom ale tez po odzyskaniu niepodległości służyła wojsku polskiemu stacjonującemu w Twierdzy Osowiec.

Carska Droga jest doskonałym miejscem do obserwacji zwierząt, zwłaszcza łosi, wykonano przy niej kilka punktów obserwacyjnych i wież widokowych.

Król" Biebrzy czyli Krzysztof Kawenczyński mieszka w Suchej Barci - jedynej zagrodzie w Budach którą na stałe zamieszkuje człowiek. Jeszcze 10 lat temu Krzysztof mieszkał w Warszawie, gdzie przy Barbakanie miał swój własny antykwariat.

Po raz pierwszy nad Biebrzę przyjechał 30 lat temu i jak sam mówi, od razu się zakochał w tutejszym krajobrazie. Gdy przyjechał tu ponownie 10 lat temu na nowo odżyła miłość do pól bagien i lasów. Wtedy postanowił zamieszkać tu na stałe. Sprzedał antykwariat, kupił Suchą Barć, spakował walizki i na zawsze pożegnał się z cywilizacją. Od tamtej pory rytm jego życia wyznacza przyroda.

krol biebrzy 001krol biebrzy 002krol biebrzy 003krol biebrzy 004

Wnętrze jego domu przypomina prawdziwy skansen. W kuchni stare garnki, gliniane dzbanki, stary kaflowy piec oraz balia do prania. W pokoju mnóstwo starych książek, rzeżb i obrazów. Nastroju dodaje melancholijna muzyka płynąca z przedwojennego gramofonu. Z dobrodziejstw cywilizacji ma tylko prąd i telefon.

W stajni na podwórku mieszkają dwa tarpany: Lambada i Liwar; na ganku przed domem wylegują się koty a po podwórku biegają psy. Latem mieszka z nimi również rodzina bociania.

krol biebrzy 005krol biebrzy 006krol biebrzy 007krol biebrzy 008

Na podwórku stoi jeszcze jedna drewniana chata którą Krzysztof wynajmuje dla gości. Przekraczając jej próg przenosimy się na początek 20 wieku... Nielada atrakcję stanowi drewniana sauna w której zażyć można gorącej kąpieli.

Sucha Barć stanowi doskonałe miejsce na weekendowy wyjazd. Oprócz tego, że możemy na chwilę poczuć się tak jak nasi przodkowie, to jeszcze podczas spaceru do lasu czy na bagna nietrudno o spotkanie z największym ssakiem żyjącym nad Biebrzą - łosiem. W pobliżu znajdują się oznakowane szlaki turystyczne oraz wieża z pięknym widokiem na dolinę Biebrzy.

 

Wszystkie zdjęcia użyte na stronie należą do Puszczykówki.
Kopiowanie bez zgody właścicieli zabronione.